บริษัท วีทูพลัส จำกัด ตัวแทนจำหน่าย Kawamoto Pump ในประเทศไทย
Kawamoto Pump

เกี่ยวกับเรา

แนะนำบริษัท (Company Introduction)

     เนื่องจากในปัจจุบัน มีสินค้ามากมายหลายยี่ห้อ ที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด และมีหลายครั้งที่ทางผู้ซื้อไม่มีความรู้ความเข้าใจในสินค้าอย่างละเอียด ทำให้ได้สินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการหรือมากเกินกว่าความต้องการ ทำให้ไม่สามารถควบคุมงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามงบประมาณที่วางไว้ และเมื่อเกิดปัญหาจากการเลือกซื้อสินค้า ที่ไม่ตรงตามความต้องการ และไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้ ทำให้ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าใหม่ สูญเสียต้นทุนมากขึ้น ทางผู้ก่อตั้งบริษัท วีทูพลัส จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้และได้ก่อตั้งบริษัท วีทูพลัส จำกัด ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ให้กับทางลูกค้า

     ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสินค้าประเภทปั๊มน้ำ ทำให้ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากทางบริษัท Kawamoto Pump Asia ผู้ผลิตสินค้า Kawamoto Pump แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Kawamoto ในประเทศไทย พร้อมทั้งดูแลเรื่องบริการหลังการขายในสินค้าของ Kawamoto ทุกรุ่น

     โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความรู้เชี่ยวชาญในการทำงานและแก้ไขปัญหาของสินค้าโดยตรง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของลูกค้าและได้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
นโยบายของบริษัท (Company Policy)

     ด้านงานขาย     เราจะทำการค้าด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ และจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ 
เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 
โดยถือว่า "ลูกค้า คือ บุคคลสำคัญของเราเสมอ"

     ด้านการบริการ  เราจะดำเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบ ใส่ใจ และเข้าใจ ถึงความต้องการของลูกค้า 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้า มาเป็น
อันดับแรก
  


Visitors: 30,890