บริษัท วีทูพลัส จำกัด ตัวแทนจำหน่าย Kawamoto Pump ในประเทศไทย
Kawamoto Pump

Plate Heat Exchanger

บริษัท วีทูพลัส จำกัด

จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Plate Heat Exchanger (PHE)
งานติดตั้งใหม่

- ออกแบบและติดตั้ง
- แก้ปัญหาหน้างาน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบำรุงรักษารายปี (Service Maintenance)
งานล้างทำความสะอาดแผ่น
- Mechanical Cleaning
- Chemical Cleaning
ให้บริการพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 
งานด่วน รวดเร็ว ตามกำหนดการ 

 
 
 
Visitors: 60,103