บริษัท วีทูพลัส จำกัด ตัวแทนจำหน่าย Kawamoto Pump ในประเทศไทย
Kawamoto Pump

หมวด Fire Pump

งานติดตั้ง ตรวจเช็ค แก้ไข เกี่ยวกับงานระบบดับเพลิง

ทางบริษัท วีทูพลัส จำกัด รับงานในส่วนของงานขายพร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ

- Fire Pump Performance Test

Fire Pump Engine และ Fire Pump Motor รวมถึงงานแก้ไขปัญหาของงานระบบดับเพลิง

ที่เกิดขึ้น เช่น Flow Rate ไม่ตรงตามสเปค เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ

ให้คำปรึกษาการใช้งานและปัญหาของสินค้า

 

Visitors: 62,670