บริษัท วีทูพลัส จำกัด ตัวแทนจำหน่าย Kawamoto Pump ในประเทศไทย
Kawamoto Pump

หมวดงานบริการหลังการขาย

งานบริการหลังการขาย อบรมความรู้สินค้า และแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน

บริษัท วีทูพลัส จำกัด มีบริการหลังการขาย ให้ลูกค้าทุกท่าน

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสินค้าโดยตรง

- การอบรมวิธีการใช้งาน
- ตรวจสอบแนะนำการติดตั้ง

- การดูแล บำรุงรักษา

- การซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ของสินค้า

- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากลูกค้าใช้งานไปแล้ว

โดยลูกค้าสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสินค้าได้ ฟรี!

แม้ว่าไม่ได้ซื้อสินค้าโดยตรงจากทางบริษัทฯ ก็ตาม

Visitors: 62,670