บริษัท วีทูพลัส จำกัด ตัวแทนจำหน่าย Kawamoto Pump ในประเทศไทย
Kawamoto Pump

ข้อมูลข่าวสารของสินค้า

บริษัท วีทูพลัส จำกัด
ในนามตัวแทนจำหน่าย Kawamoto Pump ในประเทศไทย
ขอแจ้งขอมูล Update ของสินค้าและบริการ ที่ทางบริษัทฯเป็นผู้จำหน่าย
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางลูกค้าทุกท่านที่สนใจในสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ

เพื่อประกอบการตัดสินใจ ด้วยความยินดีครับ


  • WUO3 to WUO4.png
    เนื่องจากทาง Kawamoto Pump Asia มีการ Update ผลิตภัณฑ์ในหมวด Submersible Pump ใหม่ Submersible Pump รุ่น WUO Series ทั้งแบบมีและไม่มีลูกลอยในตัว ขนาดตั้งแต่ 0.75 kWลงไป จาก WUO3 เป...

  • Kawamoto Submersible Pump รุ่น WUO Series - สามารถจัดชุดแบบ รุ่น 2 ลูกลอยและ 3 ลูกลอยในตัว ทำงานสลับการทำงานและทำงานพร้อมกัน 2 ชุดได้ โดยไม่ต้องมีตู้ควบคุม (L + LN Series) มีวีดีโ...

  • ทดสอบ Submersible Pump ของ Kawamoto ว่าสามารถดูดเศษวัสดุที่ปะปนมาในน้ำ ขนาดเท่ากับท่อดูดของปั๊มได้จริงหรือเปล่า มาพิสูจน์กันด้วยวีดีโอคลิปนี้เลยครับ ^ ^
Visitors: 15,044