บริษัท วีทูพลัส จำกัด ตัวแทนจำหน่าย Kawamoto Pump ในประเทศไทย
Kawamoto Pump

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : วิศวะกรขาย / Sale Engineer 
 
รายละเอียดของงาน :

- รับผิดชอบเป้าหมายการขายและงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย
- ดูแลลูกค้าเก่าและใหม่ มีลูกค้าเก่าที่มียอดขายให้บางส่วน
- เงินเดือน : เริ่มต้นที่ 15,000 บาท และเพิ่มขึ้นตามความสามารถ

 
คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,ไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานด้านเอกสารได้
- สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านงานขาย 0-3 ปี (ถ้ามี ประสบการณ์ด้านสินค้าอุตสาหกรรม เช่น มอเตอร์ ปั๊มน้ำ จะพิจารณา เป็นพิเศษ )
- มีพาหนะเป็นของตนเองและ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
- มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นและกระตือรือร้นสูง
- สามารถทำงานเป็นทีม 
- มีมนุษย์สัมพันธ์และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในองค์กรได้ดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (กรณีจำเป็น)

สวัสดิการ :

- เงินเดือน ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น 1-3% ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ Internet พร้อมค่าโทรศัพท์
- หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดประจำปี

ข้อมูลการสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อรอการติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์งาน
Visitors: 15,044